หอศิลป์ภาพเหมือนแห่งชาติ National portrait gallery

National portrait gallery สถานที่มหัศจรรย์ที่รวบรวมรูปภาพ portrait ของบุคคลที่มีขื่อเสียงในแต่ละยุค โดยคุณจะได้รับชมและรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นผ่านทางศิลปะรูปแบบต่างๆ สถานที่นี้ได้รับการการันตีด้วยรางวัลที่ 2 ในการจัดอันดับสถานที่ท่อ

Read More »

ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษใหม่ เป็นภาษาในกลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก

Read More »