หอนาฬิกาบิ๊กเบน

หอนาฬิกาบิ๊กเบน

หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่ตั้ง : เวสต์มินสเตอร์ ลอนดอน SW1A 0AA สหราชอาณาจักร หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) กรุงลอนดอน เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุง ลอนดอนและประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน คู่กับพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ มีอายุมากกว่า 150 ปี สูงเก

Read More »

ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษใหม่ เป็นภาษาในกลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก

Read More »