มหาวิหารเดอรัม

มหาวิหารเดอรัม (Durham Cathedral) เมืองเดอรัม

มหาวิหารเดอรัม ที่ตั้ง : The College, Durham DH1 3EH สหราชอาณาจักร มหาวิหารเดอรัม (Durham Cathedral) เมืองเดอรัม เป็นสถานที่สำคัญของประเทศอังกฤษ เป็นโบสถ์เก่าแก่ มีอายุเกือบพันปี มีสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1093 และเสร็จสมบ

Read More »

ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษใหม่ เป็นภาษาในกลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก

Read More »