พระราชวังบักกิงแฮม

พระราชวังบักกิงแฮม

พระราชวังบักกิงแฮม ที่ตั้ง : เวสต์มินสเตอร์ ลอนดอน SW1A 1AA สหราชอาณาจักร พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) กรุงลอนดอน เป็นพระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์อังกฤษ เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแด่ดยุคแห่งบักกิงแฮม แต่ปัจจุบันเป็นพระราชฐานที่ป

Read More »

ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษใหม่ เป็นภาษาในกลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก

Read More »