ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์

ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์

ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ที่ตั้ง : สหราชอาณาจักร ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (Windermere) เมืองคัมเบรีย เป็นทะเลสาบที่สวยและใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ด้วยพื้นที่กว้างกว่า 10 ไมล์ มีความลึกประมาณ 219 ฟุต น้ำในทะเลสาบนี้จะเต็มตลอดปี รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่

Read More »

ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษใหม่ เป็นภาษาในกลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก

Read More »