คอทส์โวลส์

คอทส์โวลส์

คอทส์โวลส์ ที่ตั้ง : สหราชอาณาจักร คอทส์โวลส์ (Cotswolds) ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศอังกฤษ เป็นพื้นที่ชนบทที่มีความโรแมนติกมาก ด้วยบ้านเรือนในหมู่บ้านต่าง ๆ นั้นสร้างขึ้นจากหินสีน้ำตาลอ่อน เรียงรายชิดติดกันอย่างงดงาม ซึ่งบางหมู่บ้านบ้านเรือนก็

Read More »

ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษใหม่ เป็นภาษาในกลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก

Read More »