ปราสาทอ็อกฟอร์ด Oxford Castle

ปราสาทอ็อกฟอร์ด(Oxford Castle) เป็นปราสาทขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 11 – 12 ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเมือง Oxford ประเทศอังกฤษ โดยตัวปราสาทเดิมส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำกว้าง ไม้ และกำแพงปราสาทชั้นนอกที่ถูกแทนที่ด้วยหิน ในศตวรรษที่ 11 อีกทั้งมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ขัดแย้งของอนาธิปไตย ในช่วงศตวรรษที่ 14 จึงทำให้บริเวณส่วนใหญ่ของปราสาทได้รับความเสียหายในช่วงสงครามกลางเมืองอังกฤษและช่วงศตวรรษที่ 18 โดยอาคารที่หลงเหลืออยู่ได้แปรสภาพเป็นเรือนจำท้องถิ่นใน Oxford ซึ่งเป็นเรือนจำแห่งใหม่ที่ได้สร้างขึ้นต่อมาในปี ค.ศ. 1785 และขยายพื้นที่อีกในปี ค.ศ. 1876 จนกลายเป็น HM Prison Oxford

ต่อมาเรือนจำได้ถูกปิดตัวลงในปี ค.ศ. 1996 จึงได้ปรับปรุงให้เป็นร้านอาหารและมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีมัคคุเทศก์นำเที่ยวพาเที่ยวชมอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆ และสนามกลางแจ้งสำหรับเป็นพื้นที่ตลาดและแสดงละคร โรงแรมแห่งนี้ประกอบไปด้วย โรงแรมในเครือ Malmaison Chain, Malmaison Oxford ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามส่วนของเรือนจำที่ใช้เป็นสถานที่ลงโทษหรือประหารชีวิตนักโทษ ได้ดัดแปลงเป็นสำนักงาน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่รับแขกแต่อย่างใด ซึ่งโครงการมรดกผสมผสาน ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2006 ต่อมาได้รับรางวัลในโครงการ RICS ในปี 2007

นอกจากบริเวณปราสาทแล้ว ที่นี่ยังมีร้าน Gift Shop โดยข้างในจะมีของขวัญและของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่มาจำหน่ายสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น โปสการ์ด แม่เหล็กติดตู้เย็น และหนังสือ ซึ่งเมือง Oxford ถือเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมของประเทศอังกฤษ จึงทำให้ร้านค้าแห่งนี้มีหนังสือเป็นจำนวนมาก ที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น โดยร้านค้านี้จะเปิดทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 น. – 17.30 น. และโซนสุดท้ายจะเป็นคาเฟ่ ซึ่งจะมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นมุมพักผ่อนและ ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่สวยงามของปราสาทอันเก่าแก่ รวมถึงมีบริการ Wifi ฟรีสำหรับลูกค้าด้วย โดยคาเฟ่จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00 น. – 17.00 น. ใครที่อยากรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของปราสาทแห่งนี้ ก็สามารถมาเที่ยวชมได้ทุกวัน

ค่าใช้จ่าย
ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 10.95 ปอนด์
นักเรียนหรือผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) 9.25 ปอนด์
เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 – 15 ปี 7.75 ปอนด์
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ครอบครัว ( ผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก 2 คน ) 35 ปอนด์

เวลาทำการ
เวลาเปิด-ปิด: เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นช่วงวันที่ 17 – 19 ตุลาคม และช่วงเทศกาลคริสต์มาส
เวลาเปิด – ปิด : เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16. 20 น.

วิธีการเดินทาง
เดินจากสถานีรถไฟ Oxford

โบสถ์ Christ Church

โบสถ์ Christ Church เป็นสถาบันทางการศึกษาเพียงแห่งเดียวในโลกที่เป็นโบสถ์ โดยมีหัวหน้าวิทยาลัยเป็นคณบดีของคริสตจักร ซึ่งมีฐานะเป็นบาทหลวง คริสตจักรนี้ได้ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาในสมัยพระเจ้า Henry VIII รวมถึงเป็นหนึ่งในสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด โดยมีวิชาและเนื้อหาการสอนที่ครอบคลุม ทั้งด้านอักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ นอกจากนี้ก็มีชุมชนการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายสาขาวิชา ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตที่ได้รับประโยชน์จากสถาบันหรือวิทยาลัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึง Art Room และ Music Room โดยคริสตจักรแห่งนี้ ก็เหมือนกับวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลอิสระ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตถือเป็นสมาชิกของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย การสอนระดับปริญญาตรี จะสอนในห้องบรรยายของมหาวิทยาลัยหรือห้องทดลอง omglinks.com

ในส่วนของบริเวณห้องโถงและโบสถ์ จะเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเมื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยห้องโถงจะปิดในช่วงเวลา 11.45 – 14.00 น. เพื่อให้นักเรียนหรือแขกในท้องถิ่นรับประทานอาหารกลางวัน นอกจากนี้ก็มีคณะประสานเสียงของวิทยาลัย โดยจะมีนักร้องเพลงประสานเสียงกึ่งมืออาชีพรอบๆ เมืองออกซ์ฟอร์ดมาเข้าร่วมด้วย ส่วนทางเข้าหลักของโบสถ์จะเป็นอนุสรณ์สงครามที่แสดงรายชื่อสมาชิกคริสจักรที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อผ่านเข้าไปในโบสถ์ก็จะเห็นออร์แกนขนาดใหญ่ตั้งอยู่เหนือโบสถ์ ทางด้านซ้ายเป็นหน้าต่างกระจกที่ล้ำค่า

นอกจากนี้ก็มีทุ่งหญ้า เป็นพื้นที่โปร่งโล่ง ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากใช้เป็นสถานที่พักผ่อนแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและจัดงานบันเทิงต่างๆ เป็นสถานที่จัดงานบอลลูนไฟลท์ที่เก่าแก่ของชาวอังกฤษ รวมถึงจัดงานเฉลิมฉลองคริสตจักรของพระเยซู ในปี ค.ศ. 1968 นับเป็นสถานศึกษาที่มีเอกลักษณ์และมีอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีคุณค่าอย่างยิ่ง

ค่าใช้จ่าย
ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 8 ปอนด์
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เวลาทำการ
เวลาเปิด-ปิด: เปิดทำการทุกวัน
เวลาเปิด – ปิด : วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 น. รอบสุดท้าย 16.15 น.
วันอาทิตย์ เปิดตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 17.00 น. รอบสุดท้าย 16.15 น.

วิธีการเดินทาง
เดินจากสถานีรถไฟ Oxford

ห้องสมุด Bodleian Library

ห้องสมุด Bodleian Library เป็นห้องสมุดวิจัยที่สำคัญของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ห่างจากกลุ่มอาคาร 5 หลัง ที่อยู่บริเวณใกล้กับถนน Broad ผู้ดูแลห้องสมุดแห่งนี้คนแรก คือ บรรณารักษ์ที่ชื่อ Thomas James ได้รับเลือกจาก Bodley ในปี ค.ศ. 1599 และได้รับการยืนยันจากมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1602 ซึ่งภายในห้องสมุด มีหนังสือกว่า 12 ล้านเล่ม เป็นที่รวบรวมทั้งหนังสือหายาก หนังสือต้นฉบับ เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ แผนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพลง และของสะสม ถือเป็นห้องสมุดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ รองจากห้องสมุด The British ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดถูกนำมารวมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารภายใต้การอุปถัมภ์ของ Oxford University Library Services หรือที่เรียกกันว่า OULS และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา ห้องสมุดแห่งนี้ก็กลายเป็นห้องสมุดที่มีส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุด gentingprincess.org

ต่อมาอาคาร Bodleian ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บสิ่งของต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้บริการห้องสมุด โดยแนวคิดการออกแบบอาคารใหม่ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อว่า Wilkinson Eyre และ The MEP โดยทำสัญญารับผิดชอบกับบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม Hurley Palmer Flatt และเปลี่ยนชื่อจาก “Oxford University Library Services” เป็น “The Bodleian Libraries” ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมของห้องสมุดแห่งนี้ จึงทำให้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Brideshead Revisited, Another Country, The Madness of King George และ Harry Potter 2 นับว่าเป็นห้องสมุดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว

ค่าใช้จ่าย
ค่าเข้าชม: ฟรี

เวลาทำการ
เวลาเปิด-ปิด: เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวัน August Bank Holiday, เทศกาลวัน Christmas และเทสกาลอีสเตอร์
เวลาเปิด – ปิด : วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 18.00 น.

วิธีการเดินทาง
เดินจากสถานีรถไฟ Oxford

สะพาน Palladian bridge และสวนไพรเออร์ Prior Park

สวนไพรเออร์(Prior Park) เป็นสวนสาธารณะที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 มีพื้นที่ขนาด 70 ไร่ สร้างขึ้นโดย Ralph Allen ซึ่งได้รับคำแนะนำจาก Alexander Pope ( นักกวี ) โดยสวนสาธารณะแห่งนี้ได้รับการจัดทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์และสวนในอังกฤษ ภายในมีลักษณะทางกายภาพเป็นหุบเขาสูงชันไหลลงสู่ใจกลางเมืองบาธ ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองบาธ ซึ่งภายในสวนมีสะพานแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียง ชื่อว่า สะพาน Palladian bridge โดยเป็นตัวอย่างของสะพานที่มีความสวยงามและมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสะดุดตา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1755 จัดว่าเป็น 1 ใน 4 ของสถาปัตยกรรมที่เหลืออยู่ในโลก โดยสถาปัตยกรรมแบบ Palladian เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 18 สถาปนิกชาวอิตาลีที่ชื่อ Andrea Palladio ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาคารตึกต่างๆ ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบ Palladian ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมคลาสสิกของชาวกรีกและโรมันโบราณอีกที นอกจากนี้ก็มีวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สระน้ำ ถ้ำ ส่วนบริเวณสวนสาธารณะ ประกอบด้วยเส้นทางป่าไม้สำหรับเดินสำรวจ สัตว์ป่าชนิดต่างๆ ตามเส้นทาง ทะเลสาบ หรือจะมาพักผ่อน เดินชมวิวรอบๆ นั่งปิกนิกกับครอบครัวและเพื่อนๆ ด้วยบรรยากาศที่มีความร่มรื่น เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่าย
ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 7.20 ปอนด์
เด็ก 3.80 ปอนด์
ครอบครัว ( ผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก 2 คน ) 18.20 ปอนด์

เวลาทำการ
เวลาเปิด-ปิด: บริเวณสวน วันที่ 2 มกราคม – 31 มกราคม เปิดวันเสาร์ – วันอาทิตย์
1 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม เปิดทำการทุกวัน
5 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม เปิดวันเสาร์ – วันอาทิตย์

โซน Tea Shed วันที่ 2 มกราคม – 31 มกราคม เปิดวันเสาร์ – วันอาทิตย์
1 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม เปิดทำการทุกวัน
เวลาเปิด – ปิด : บริเวณสวน วันที่ 2 มกราคม – 31 มกราคม เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
1 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.30 น.
5 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น.

โซน Tea Shed วันที่ 2 มกราคม – 31 มกราคม เปิดตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 15.30 น.
1 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม เปิดตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 16.30 น.

วิธีการเดินทาง
รถประจำทางหมายเลข 2

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Bath Visitor Centre

ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว(Bath Visitor Centre) ประจำเมืองบาธ ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองใน Bridgwater House อยู่ติดกับโรงแรม The Abbey และ Huntsman Pub โดยภายในศูนย์บริการแห่งนี้ จะมีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถคอยให้บริการข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ ให้ครอบคลุมตามความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ซึ่งศูนย์บริการข้อมูลนี้มีบริการจองห้องพัก สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองบาธ แล้วไม่ได้จองที่พักหรือโรงแรมมาก่อนหน้านี้ เพียงแค่เข้าไปในศูนย์บริการข้อมูล พนักงานก็จะจัดการหาที่พักที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งนำเสนอที่พักที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่โรงแรมระดับ 5 ดาว ไปจนถึงเกสต์เฮาส์ และที่พักแบบบริการตนเองที่มีความหรูหรา

นอกจากนี้ ที่นี่ก็ให้บริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ในย่านถนน Manvers รวมไปถึงคาเฟ่และศูนย์การค้าต่างๆ ในเมืองบาธอีกด้วย อีกทั้งมีบริการขายตั๋วสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวและทัวร์จำนวนมาก ซึ่งจะมีสินค้าที่ขายดีและเป็นที่นิยม ได้แก่ บัตรสปาใน Thermae Bath Spa แพ็กเกจสปาโบราณ ตั๋วสำหรับท่องเที่ยวรอบๆ เมืองบาธ และที่สำคัญยังมีหนังสือคู่มือและแผนที่ต่างๆ ในเมืองบาธสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อใช้ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในเมืองบาธ เพิ่มเติม รวมไปถึงสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง ของที่ระลึกจำนวนมากจำหน่ายอยู่ที่นี่ ซึ่งสามารถซื้อเป็นของฝากหรือของขวัญให้ครอบครัวหรือเพื่อนๆ ได้เช่นกัน และสุดท้าย Bath Box Office เป็นจุดจำหน่ายตั๋วสำหรับกิจกรรมหรืองานต่างๆ ในเมืองบาธที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี สำหรับใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองบาธ ด้วยตนเองหรือไมได้มากับทัวร์ ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่สามารถช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

เวลาทำการ
เวลาเปิด-ปิด: ช่วงวันที่ 29 ตุลาคม – 10 กุมภาพันธ์
เปิดวันจันทร์ – วันเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์ , วันที่ 24 – 26 ธันวาคม , วัน Boxing Day, และช่วงเทศกาลวันปีใหม่
ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 28 ตุลาคม
เปิดวันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลาเปิด – ปิด :
ช่วงวันที่ 29 ตุลาคม – 10 กุมภาพันธ์ วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 17.30 น.
ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 28 ตุลาคม
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 17.30 น.
วันอาทิตย์ เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น.

วิธีการเดินทาง
เดินจากสถานีรถไฟ Bath Spa