กำแพงเฮเดรียน (Hadrian’s Wall)

Hadrian’s Wall

กำแพงเฮเดรียน (Hadrian’s Wall) สร้างขึ้นโดยชาวโรมัน จุดประสงค์เพื่อปกป้องอาณานิคมจากการรุกรานของชนเผ่าสก็อตแลนด์ มีความยาว 117 เมตร พาดขวางแนวตอนเหนือของเกาะอังกฤษ ตั้งแต่ทะเลไอริชจนถึงทะเลเหนือ กำแพงเฮเดรียน 

เริ่มสร้างในรัชสมัยของจักรพรรดิเฮเดรียนในปี ค.ศ. 122 เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 6 ปี ปัจจุบัน มีเพียงกำแพงส่วนกลางที่ยังคงปรากฏให้เห็น สามารถเดินได้ตลอดแนวกำแพง

ด้วยความเก่าแก่และสวยงาม กำแพงเฮเดรียน จึงเป็นหนึ่งในประเทศอังกฤษ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และจดทะเบียนเป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1987

กำแพงฮาเดรียน กำแพงโบราณที่น่าไปเยือนซักครั้ง หากคุณไปเที่ยวอังกฤษ

กำแพงฮาเดรียนถูกสร้างโดยจักรวัติโรมันเพื่อที่จะใช้เป็นกำแพงป้องกัน Britannia หนึ่งในอาณานิคมของโรมันจากชนเผ่าจากสก็อตแลนด์ที่มาบุกรุก

กำแพง Hadrian นั้นมีความยาวถึง 117 กิโลเมตร ลากยาวจากตอนเหนือของอังกฤษตั้งแต่ทะเลไอริสจนไปถึงทะเลเหนือ กำแพง Hadrian เริ่มก่อสร้างเมื่อ 122 AD หลังจากที่จักรพรรดิ์ฮาเดรียนแห่งโรมันทรงมาเยือน และใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปีเท่านั้น

ซึ่งในปัจจุบันกำแพงฮาเดรียนยังคงเห็นได้ชัดทั้งจากเครื่องบิน และจากภาคพื้นดิน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่นิยมประวัติศาสตร์มักจะมาเยี่ยมเยือนเสมอ ทำให้กำแพงแห่งนี้เป็นที่เที่ยวของอังกฤษที่นิยมเป็นอันดับต้นๆเลยหละครับ