หอนาฬิกาบิ๊กเบน

หอนาฬิกาบิ๊กเบน

หอนาฬิกาบิ๊กเบน
ที่ตั้ง : เวสต์มินสเตอร์ ลอนดอน SW1A 0AA สหราชอาณาจักร

หอนาฬิกาบิ๊กเบน
หอนาฬิกาบิ๊กเบน

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) กรุงลอนดอน เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุง ลอนดอนและประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน คู่กับพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ มีอายุมากกว่า 150 ปี สูงเกือบ 100 เมตร มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ หน้าปัดนาฬิกามีทั้ง 4 ด้าน ระฆังที่อยู่ด้านในหนักถึง 13 ตัน จึงทำให้มีเสียงดังกังวานไปทั่วทั้งเมือง และเสียงระฆังนี้ยังถูกนำไปใช้ในการกระจายเสียงของสถานีวิทยุบีบีซีอีกด้วย