พระราชวังบักกิงแฮม

พระราชวังบักกิงแฮม

พระราชวังบักกิงแฮม
ที่ตั้ง : เวสต์มินสเตอร์ ลอนดอน SW1A 1AA สหราชอาณาจักร

พระราชวังบักกิงแฮม
พระราชวังบักกิงแฮม

พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) กรุงลอนดอน เป็นพระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์อังกฤษ เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแด่ดยุคแห่งบักกิงแฮม แต่ปัจจุบันเป็นพระราชฐานที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร และพระสวามี รวมถึงครอบครัวของพระองค์ ซึ่งได้เปิดบางส่วนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสุด อลังการ ห้องต่าง ๆ ทั้ง 19 ห้องภายในพระราชวังที่ตกแต่งอย่างหรูหรา รวมไปถึงสวนโดยรอบพระราชวังที่มีการจัดแต่งด้วยดอกไม้มากกว่า 300 ชนิด อย่างสวยงาม สามารถเดินเที่ยวชมได้ภายในวันเดียว