คอทส์โวลส์

คอทส์โวลส์

คอทส์โวลส์
ที่ตั้ง : สหราชอาณาจักร

คอทส์โวลส์
คอทส์โวลส์

ลาเวนเดอร์, กุหลาบ, ทิวลิป
ลาเวนเดอร์, กุหลาบ, ทิวลิป

คอทส์โวลส์ (Cotswolds) ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศอังกฤษ เป็นพื้นที่ชนบทที่มีความโรแมนติกมาก ด้วยบ้านเรือนในหมู่บ้านต่าง ๆ นั้นสร้างขึ้นจากหินสีน้ำตาลอ่อน เรียงรายชิดติดกันอย่างงดงาม ซึ่งบางหมู่บ้านบ้านเรือนก็ตั้งลดหลั่นกันไปตามความลาดเอียงของพื้นที่ บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านมีดอกไม้และสวนสวยงาม เช่น ลาเวนเดอร์, กุหลาบ, ทิวลิป เป็นต้น มีสะพานหินข้ามแม่น้ำเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน บ้านบางหลังยังปกคลุมไปด้วยต้นไม้สีเขียว ให้ความสดชื่นไม่น้อย ยิ่งอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีทำให้ที่แห่งนี้มีความโรแมนติกมาก