คอทส์โวลส์

คอทส์โวลส์

คอทส์โวลส์ ที่ตั้ง : สหราชอาณาจักร คอทส์โวลส์ (Cotswolds) ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศอังกฤษ เป็นพื้นที่ชนบทที่มีความโรแมนติกมาก ด้วยบ้านเรือนในหมู่บ้านต่าง ๆ นั้นสร้างขึ้นจากหินสีน้ำตาลอ่อน เรียงรายชิดติดกันอย่างงดงาม ซึ่งบางหมู่บ้านบ้านเรือนก็

Read More »

มหาวิหารเดอรัม

มหาวิหารเดอรัม (Durham Cathedral) เมืองเดอรัม

มหาวิหารเดอรัม ที่ตั้ง : The College, Durham DH1 3EH สหราชอาณาจักร มหาวิหารเดอรัม (Durham Cathedral) เมืองเดอรัม เป็นสถานที่สำคัญของประเทศอังกฤษ เป็นโบสถ์เก่าแก่ มีอายุเกือบพันปี มีสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1093 และเสร็จสมบ

Read More »

หอนาฬิกาบิ๊กเบน

หอนาฬิกาบิ๊กเบน

หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่ตั้ง : เวสต์มินสเตอร์ ลอนดอน SW1A 0AA สหราชอาณาจักร หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) กรุงลอนดอน เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุง ลอนดอนและประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน คู่กับพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ มีอายุมากกว่า 150 ปี สูงเก

Read More »

พระราชวังบักกิงแฮม

พระราชวังบักกิงแฮม

พระราชวังบักกิงแฮม ที่ตั้ง : เวสต์มินสเตอร์ ลอนดอน SW1A 1AA สหราชอาณาจักร พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) กรุงลอนดอน เป็นพระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์อังกฤษ เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแด่ดยุคแห่งบักกิงแฮม แต่ปัจจุบันเป็นพระราชฐานที่ป

Read More »

ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์

ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์

ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ที่ตั้ง : สหราชอาณาจักร ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (Windermere) เมืองคัมเบรีย เป็นทะเลสาบที่สวยและใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ด้วยพื้นที่กว้างกว่า 10 ไมล์ มีความลึกประมาณ 219 ฟุต น้ำในทะเลสาบนี้จะเต็มตลอดปี รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่

Read More »